БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Многоцветен кръстец

Cruciata laevipes

Снимки на Многоцветен кръстец (Cruciata laevipes)

Cruciata laevipes Cruciata laevipes Cruciata laevipes Cruciata laevipes

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Многоцветен кръстец.


Латинско име

Cruciata laevipes Opiz. - чете се "круциата левипес".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многоцветният кръстец е многогодишно тревисто растение, достигащо височина от 20 до 60 cm. Листата са с три жилки. Стъблата са без шипчета по ръбовете. Съцветията (полусенниците) са съставени от 3 до 10 цвята. Цветовете са с прицветници. Цъфти през месеците април - юли[1].


Местообитание

В ливади, храсталаци и край гори[2].


Разпространение в България

В цялата страна, от 100 до 1900 метра надморска височина[3].


Значение

Плевел и се използва като билка в народната медицина[4]Вижте също

Дърветата в България

Растения със жълти цветове


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Cruciata laevipes in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2019 BGflora.net