БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Гол кръстец

Cruciata glabra

Снимки на Гол кръстец (Cruciata glabra)

Cruciata glabra Cruciata glabra Cruciata glabra Cruciata glabra

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Гол кръстец.


Латинско име

Cruciata glabra (L.) Ehrend. - чете се "круциата глабра".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Голият кръстец е многогодишно тревисто растение. Стъблата високи от 5 до 20 cm. Листата са събрани по 4 в прешлени, с по три жилки. Цветовете са без прицветници, събрани по 3-10 в полусенници в пазвите на листата. Цъфти май - август[1].


Местообитание

Ливади, поляни и храсталаци[2].


Разпространение в България

В цялата страна от 0 и 2500 метра надморска височина[3].


Бележки

Видът се среща и под имената (синонимите) Galium vernum и Алпийско еньовче (Galium alpinum)[4].Вижте още

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив. София.

[2] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] К. Методиев.

Cruciata glabra in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net