БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Кръстатка

Crucianella

Описание и отличителни особености на род Кръстатка

Едногодишни тревисти растения. Цветовете разположени в класовидни съцветия, в пазвите на прицветните листа. Чашката неразвита. Венчето фуниевидно, с дълга тръбица и 4-5 делна разперена част. Плодът сух [Стоянов Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България. София].

Латинското наименование на рода се произнася "круцианела".

В България естествено разпространени са 3 вида.


Списък на видовете от род Кръстатка, включени в сайта

Гръцка кръстатка - Crucianella graecaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2019 BGflora.net