БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Тинтявови

Gentianaceae

Описание и отличителни особености на семейство Тинтявови

Едногодишни до многогодишни тревисти растения. С цели, срещуположно разположени, без дръжки листа. Цветовете двуполови, правилни, 4-5 делни, по-рядко 6-12 делни. Чашелистчетата сраснали. Венчелистчетата обикновено сраснали в тръбица. Венчето звъневидно или камбанковидно, често с придатъци между дяловете. Тичинките на брой колкото венчелистчетата.

В България естествено разпространени са 5 рода с около 25 вида, 11 вида от семейството са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Тинтявови, включени в Българската флора онлайн

Сверция - Swertia

Тинтява - Gentiana

Тинтявка - Gentianella

Червен кантарион - Centaurium


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2020 BGflora.net