БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Сверция

Swertia

Описание и отличителни особености на род Сверция

Многогодишни тревисти растения. Венчето 4-5 делно, дяловете са по-дълги от тръбицата му. Всеки дял с 2 ресничести нектарника в основата му.

В България естествено разпространени са 2 вида, от които 1 е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на видовете от род Сверция, включени в сайта

Многогодишна сверция - Swertia perennisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net