БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Тинтявка

Gentianella

Описание и отличителни особености на род Тинтявка

Едногодишни тревисти растения. Венчето с реснички при отвора на венечната тръбица или по ръба на венечните дялове[1].

В България естествено разпространени са 7 вида.


Списък на видовете от род Тинтявка, включени в сайта

Българска тинтявка - Gentianella bulgaricaИзточници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net