БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Българска тинтявка

Gentianella bulgarica

Снимки на Българска тинтявка (Gentianella bulgarica)

 Gentianella bulgarica  Gentianella bulgarica  Gentianella bulgarica  Gentianella bulgarica  Gentianella bulgarica  Gentianella bulgarica

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Българска тинтявка, Българска горчивка, Българска титнява.


Латинско име

Gentianella bulgarica (Vel.) Holub - чете се "генцианела булгарика". В някои от източниците се среща и под името Gentiana bulgarica Vel.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Българската тинтявка е едногодишно тревисто растение, високо от 5 до 30 cm. Стъблата са изправени, от основата си силно разклонени, с множество цветове. Листата са овални до ланцетни, 2-5 cm дълги. Цветовете са със стърчащи нагоре реснички, разположени в устието на венечната тръбица. Чашката с линейни зъбци, 2-3 пъти по-дълги от тръбицата. Венчето е дълго от 12 до 25 mm, виолетово, синкаво до жълтеникаво и бяло Цъфти юли - октомври1.


Местообитание

Тревисти и каменисти места, ливади и пасища2.


Разпространение в България

В следните флористични райони: Стара планина (западни и средни), Западни гранични планини, Витоша, Пирин, Рила, Средна гора, Родопи (средни и западни) и Софийски; от 800 до 2500 метра надморска височина3.


Общо разпространение

Понтийски вид4.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Китанов, Б. & И. Пенев. 1963. Флора на Витоша. Изд. "Наука и изкуство". София.

2 Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

3 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание. Българска фондация "Биоразнообразие". София.

4 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източник.


Gentianella bulgarica in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 - 2021 BGflora.net