БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Тинтява

Gentiana

Описание и отличителни особености на род Тинтява

Многогодишни или едногодишни тревисти растения. Листата са целокрайни, срещуположно разположени. Стъблените без дръжки. Венчето на цветовете е във вид на тръбица или звънче. Тичинките на брой толкова, колкото и дяловете на венчето.

В България са установени 11 вида.


Списък на видовете от род Тинтява, включени в сайта

Жълта тинтява - Gentiana lutea

Петниста тинтява - Gentiana punctata

Пиренейска тинтява - Gentiana pyrenaica

Пролетна тинтява - Gentiana verna

Синя тинтява - Gentiana cruciataEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2021 BGflora.net