БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Пролетна тинтява

Gentiana verna

Снимки на Пролетна тинтява (Gentiana verna)

Gentiana verna Gentiana verna Gentiana verna Gentiana verna Gentiana verna

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Пролетна тинтява.


Латинско име

Gentiana verna L. - чете се "генциана верна".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение, високо от 3 до 5 cm. Цветовете са дълги 3-3,5 cm. Венчето на цветовете 5-делно, синьо, с придатъци между дяловете. Листата с 1 до 3 жилки[1]. Цъфти май - юли.


Местообитание

В ливади, пасища и каменливи места[2].


Разпространение в България

Установяван е от 1500 до 2900 метра надморска височина[3].

Разпространение на Пролетната тинтява по флористични райони (оцветените в сиво)[4]:

Gentiana vernaЗначение

Декоративно растение.


Вижте също

Еволюционната теория е лъжа!

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Диворастящи пролетни цветя


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.


Gentiana verna in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2019 BGflora.net