БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Пиренейска тинтява

Gentiana pyrenaica

Снимки на Пиренейска тинтява (Gentiana pyrenaica)

Gentiana pyrenaica Gentiana pyrenaica Gentiana pyrenaica Gentiana pyrenaica Gentiana pyrenaica Gentiana pyrenaica

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Пиренейска тинтява.


Латинско име

Gentiana pyrenaica L. - чете се "генциа́на пирена́ика".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие[1].


Описание и разпознаване

Пиренейската тинтява е дребно многогодишно тревисто растение, високо от 4 до 30 cm. Коренището пълзящо. Стъблата прави или възходящи, единични, неразклонени, често силно скъсени, със стерилни издънки. Приосновните листа са 4-8 mm дълги, 1-2 mm широки, тясно ланцетно линейни, заострени, приседнали, с 1 жилка. Стъбловите листа са дълги 3-6 mm. Цветовете са единично разположени на върха на стъблото. Венчето им e дълго 2-3 cm, синьовиолетово, придатъците между венечните дялове са дълги почти колкото самите дялове и венчето изглежда десетделно - т. е. с десет дяла, което е и най-отличителната особеност на вида. Цъфти юни-август[2].


Местообитание

Влажни места и торфени ливади във високопланинския пояс[3].


Разпространение в България

В планините Рила, Пирин и Витоша, посочва се за Родопите; от 1500 до 2900 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

България, Франция, Испания, Азербайджан, Грузия, Армения, Азиатска Турция, Украйна[5].


Бележки

При експеримент за проучване на кълняемостта на семената на алпийски растения проведен в Кавказ, семена на Пиренейска тинтява са били заровени в почвата в продължение на 5 години, но през този период нито едно семе от тази тинтява не е поникнало, което авторите обясняват или с това, че семената имат много дълъг период на покой преди поникването си, или за поникването им са нужни специални условия, неизвестни до момента[6].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Закон за биологичното разнообразие.

[2] Кожухаров С. & А. Петрова. 1982. В: Флора на Народна Република България, том VIII. Издателство на БАН. София.

[3] Кожухаров С. & А. Петрова. 1982. Пос. източник.

[4] Кожухаров С. & А. Петрова. 1982. Пос. източник.

[5] Marhold, K. (2011): Gentianaceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity..

[6] Аджиев Р.К., Онипченко В.Г. 2011. Экспериментальное изучение всхожести погребенных семян альпийских растений – В: Экология растений. Юг России: экология, развитие. № 2, 2011.


Gentiana pyrenaica in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 - 2020 BGflora.net