БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Пиренейска тинтява

Gentiana pyrenaica

Снимки на Пиренейска тинтява (Gentiana pyrenaica)

Gentiana pyrenaica Gentiana pyrenaica Gentiana pyrenaica Gentiana pyrenaica Gentiana pyrenaica

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Пиренейска тинтява.


Латинско име

Gentiana pyrenaica L. - чете се "генциана пиренаика".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие[1].


Описание и разпознаване

Пиренейската тинтява е дребно многогодишно тревисто растение, високо от 4 до 30 cm. Коренището пълзящо. Стъблата прави или възходящи, единични, неразклонени, често силно скъсени, със стерилни издънки. Приосновните листа са 4-8 mm дълги, 1-2 mm широки, тясно ланцетно линейни, заострени, приседнали, с 1 жилка. Стъбловите листа са дълги 3-6 mm. Цветовете са единично разположени на върха на стъблото. Венчето им e дълго 2-3 cm, синьовиолетово, придатъците между венечните дялове са дълги почти колкото самите дялове и венчето изглежда десетделно - т. е. с десет дяла, което е и най-отличителната особеност на вида. Цъфти юни-август[2].


Местообитание

Влажни места и торфени ливади във високопланинския пояс[3].


Разпространение в България

В планините Рила, Пирин и Витоша, посочва се за Родопите; от 1500 до 2900 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

България, Франция, Испания, Азербайджан, Грузия, Армения, Азиатска Турция, Украйна[5].


Бележки

При експеримент за проучване на кълняемостта на семената на алпийски растения проведен в Кавказ, семена на Пиренейска тинтява са били заровени в почвата в продължение на 5 години, но през този период нито едно семе от тази тинтява не е поникнало, което авторите обясняват или с това, че семената имат много дълъг период на покой преди поникването си, или за поникването им са нужни специални условия, неизвестни до момента[6].



Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Закон за биологичното разнообразие.

[2] Кожухаров С. & А. Петрова. 1982. В: Флора на Народна Република България, том VIII. Издателство на БАН. София.

[3] Кожухаров С. & А. Петрова. 1982. Пос. източник.

[4] Кожухаров С. & А. Петрова. 1982. Пос. източник.

[5] Marhold, K. (2011): Gentianaceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity..

[6] Аджиев Р.К., Онипченко В.Г. 2011. Экспериментальное изучение всхожести погребенных семян альпийских растений – В: Экология растений. Юг России: экология, развитие. № 2, 2011.


Gentiana pyrenaica in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net