БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Орхидеи (Салепови)

Orchidaceae

Описание и отличителни особености на семейство Орхидеи (Салепови)

Семейството на Салеповите или Орхидеите е едно от най-многобройните в света, растящи основно в тропиците. В България са установени само тревисти многогодишни растения, но в тропиците има епифити и лиани. Цветовете са неправилни, двуполови. Околоцветникът е съставен от шест околоцветни листчета, разположени в два кръга по 3. Тези от външния кръг са еднакви - венчевидни, а във вътрешния кръг - горното листче е видоизменено в устна. Устната има разнообразна форма, като при някои видове образува и шпора, носеща нектар. При много видове яйчника е усукан на 180° и устната е в долно положение в цвета. При повечето видове има само една тичинка. Обикновено поленовите зърна са слепени в групи - полинии, като полиниите са прикрепени върху дръжка, завършваща с леплив диск. Тази структура се нарича полинарий. Чрез лепливия диск полинариите се прикрепват върху насекомите посещаващи цветовете, които посещавайки след това други цветове извършват опрашването. Семената са многобройни - до стотици хиляди, но са недоразвити. За развитието на семената е необходимо в почвата да има гъба от специфичен, за различните видове орхидеи, вид. Само с помощта на гъбата, влизайки в сложни взаимоотношения с нейните хифи, семената на орхидеите могат да поникнат. Този сложен механизъм за поникване е една от причината за рядкото разпространение на много видове орхидеи.

Също така представителите на семейството често имат сложни и интересни начини за опрашване на цветовете, като този описан в страницата Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys).

Много от представителите на семейството са с красиви цветове и съцветия и се отглеждат за декоративни цели. Към семейството се отнасят и видовете от род Ванила (Vanilla), култивирана в тропиците, от нейните неузрелите плодове се произвежда подправката ванилия.

В България са установени 26 рода и около 60 вида, от които 24 вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Орхидеи (Салепови), включени в Българската флора онлайн

Анакамптис - Anacamptis

Гимнадения - Gymnadenia

Главопрашник - Cephalanthera

Гнездовка - Neottia

Дланокоренник - Dactylorhiza

Длетоустник - Coeloglossum

Дремник - Epipactis

Kоралка - Corallorhiza

Лимодорум - Limodorum

Лъжесалеп - Pseudorchis

Платантера - Platanthera

Пчелица - Ophrys

Пърчовка - Himantoglossum

Салеп - Orchis

Серапиас - Serapias

Спиралник - Spiranthes

Тайник - Listera

Чернушка - Nigritella


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2023 BGflora.net