БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Дланокоренник

Dactylorhiza

Описание и отличителни особености на род Дланокоренник

Многогодишни тревисти растения. Видовете от род Дланокоренник са близки с видовете от род Салеп (Orchis). Различава се по дланевидно наделените грудки и по прицветниците, които са по-големи, листовидни, зелени, с преплетени жилки (При род салеп грудките са цели, прицветниците са прозрачни или обагрени, но не зелени и жилките са успоредно разположени).

Латинското име на рода идва от гръцките думи "дактилос" пръст и "риза" - корен - отразяваща формата на грудката, която е наделена подобно на длан.

В България естествено разпространени са 8 вида. Два вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на видовете от род Дланокоренник, включени в сайта

Сърцевиден дланокоренник - Dactylorhiza cordigera

Торбест дланокоренник - Dactylorhiza sacciferaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2020 BGflora.net