БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Торбест дланокоренник

Dactylorhiza saccifera

Снимки на Торбест дланокоренник (Dactylorhiza saccifera)

Dactylorhiza saccifera Dactylorhiza saccifera Dactylorhiza saccifera Dactylorhiza saccifera Dactylorhiza saccifera

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Торбест дланокоренник.


Латинско име

Dactylorhiza saccifera (Brongn.) Sóo - чете се "дактилориза сакцифера".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Стъблото изправено, високо от 15 до 60 cm. Листата с тъмни петна, долните обратнояйцевидни, горните ланцетни, не достигат съцветието. Прицевтниците листовидни. Цветовете са лилаво бели или розово бели, събрани в гроздовидно съцветие. Устната на цвета триделна, с пурпурни точки и ивици. Цъфти през месеците май - юли[1].


Местообитание

Влажни места, край потоци, гори, храсталаци и ливади[2].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна от 0 до 2200 m. надморска височина[3].


Общо разпространение

Европа и Азия.


Значение

Декоративно растение.Вижте също

Дърветата в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.


Dactylorhiza saccifera in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2017 BGflora.net