БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Бъзов дланокоренник

Dactylorhiza sambucina

Снимки на Бъзов дланокоренник (Dactylorhiza sambucina)

Dactylorhiza sambucina Dactylorhiza sambucina Dactylorhiza sambucina Dactylorhiza sambucina Dactylorhiza sambucina Dactylorhiza sambucina Dactylorhiza sambucina Dactylorhiza sambucina Dactylorhiza sambucina

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Бъзов дланокоренник, Бъзов салеп


Латинско име

Dactylorhiza sambucina (L.) Soó - чете се "дактилори́за самбу́цина"1. Видовото име sambucina означава "бъзов"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие3.


Описание и разпознаване

Бъзовият дланокоренник е многогодишно тревисто растение. Грудките длъгнести или цилиндрични, на върха си късо 2-4-делни рядко цели. Стъблото до 25 см високо, облистено до горе. Листата 4-5, без петна, долните обратно овално ланцетни, най-широки в горната си част, възтъпи, горните 1-2 ланцетни, стеснени към основата си, постепенно намаляващи по големина с изкачването по стъблото. Най-горните от тях стигат до съцветието. Съцветието овално, не много гъсто. Прицветниците широко ланцетни, по-дълги от яйчника, най-долните по-дълги от цветовете. Цветовете медночервени или бледожълти, без мирис. Околоцветните листчета длъгнесто овални, тъпи, външните завити назад, вътрешните събрани. Устната с полукръгли очертания, с вълновиден ръб, отпред понякога неясно триделна с петънца по средата. Шпората дебела, цилиндрично конична, насочена надолу, дълга колкото яйчника или по-дълга. Цъфти април-юни4.


Местообитание

В ливадите и поляните, по-рядко в храсталаците или в редките гори. В предпланините и планините5.


Разпространение в България

Расте между 500 и 2200 m надморска височина6 във флористичните райони, показани на картата.

Карта показваща естественото разпространение на Бъзовия дланокоренник по флористични райони (оцветените в сиво)7:

Dactylorhiza sambucina


Общо разпространение

Карта на общото разпространение на Бъзовия дланокоренник8:

Dactylorhiza sambucina


Разказ за фотографирането на растението

Разказ за пътешествието, по време на което бе фотографирано растението: Изкачването ми в планината Славянка и цветята, които намерих там.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Закон за биологичното разнообразие.

4 Стоянов, Н. 1964. Флора на Народна Република България, том II, София.

5 Стоянов, Н. 1964. Пос. източник.

6 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

7 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източник.

8 Dactylorhiza sambucina (L.) Soó | Plants of the World Online | Kew Science.


Dactylorhiza sambucina in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 - 2024 BGflora.net