БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Салеп

Orchis

Описание и отличителни особености на род Салеп

Многогодишни тревисти растения с развити две подземни грудки. Цветовете събрани в съцветие клас или грозд. Устната на цвета обърната надолу, цветовете с шпора. Всички околоцветни листчета събрани във вид на шлем или 2 от тях разперени, а три събрани.

Латинското име на рода се произнася "орхис", а българското салѐп. Латинското име на рода идва от гръцката дума orchis, която означава тестис, по аналогия с подземните грудки наподобяващи тестиси.

От грудките на всички видове салеп може да се произвежда гъсто лепкаво питие със същото име - салеп. Грудките се използват и в медицината. Средно в сухото вещество на грудките се съдържа скорбяла 30%, белтък 5-6%, басорин (слузесто вещество, съдържащо арабин и декстрин) 40-50% [Стоянов, Н. 1964. В: Флора на Република България, том ІІ, София].


Списък на видовете от род Салеп, включени в сайта

Дървеницов салеп - Orchis coriophora

Маймунски салеп - Orchis simia

Обикновен салеп - Orchis morio

Опърлен салеп - Orchis ustulata

Пеперудоцветен салеп - Orchis papilionacea

Провански салеп - Orchis provincialis

Пурпурен салеп - Orchis purpurea

Редкоцветен салеп - Orchis laxiflora

Тризъбест салеп - Orchis tridentataEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2017 BGflora.net