БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Спиралник

Spiranthes

Описание и отличителни особености на род Спиралник

Устната на цветовете е без шпора. Цветовете дребни - до 0,6 см дълги, бели, разположени спирално в съцветие клас. Стъблото в горната част е жлезисто влакнесто. В България е установен един вид.


Списък на видовете от род Спиралник, включени в сайта

Есенен спиралник - Spiranthes spiralisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2019 BGflora.net