БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Есенен спиралник

Spiranthes spiralis

Снимки на Есенен спиралник (Spiranthes spiralis)

Spiranthes spiralis Spiranthes spiralis Spiranthes spiralis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Есенен спиралник.


Латинско име

Spiranthes spiralis (L.) Chevall. - чете се "спирантес спиралис".


Природозащитен статут и заплахи

ЗАЩИТЕН вид - включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Есенният спиралник е многогодишно тревисто растение. Височината на стъблото е 5 - 25. Съцветието е едностранен грозд с бели цветове. Цъфти август-септември[1].


Местообитание

Тревисти и храсталачни места[2].


Разпространение в България

В България е установяван в повечето части на страната[3].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.


Spiranthes spiralis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2018 BGflora.net