БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Главопрашник

Cephalanthera

Описание и отличителни особености на род Главопрашник

Многогодишни тревисти растения. Цветовете почти без дръжка, бели или червени. Устната на цвета без шпора. Околоцветни листчета насочени напред.

Латинското име на рода се произнася "цефалантера". В България са установени 4 вида.


Списък на видовете от род Главопрашник, включени в сайта

Дремников главопрашник - Cephalanthera epipactoides

Дълголистен главопрашник - Cephalanthera longifolia

Червен главопрашник - Cephalanthera rubraEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2021 BGflora.net