БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Kоралка

Corallorhiza

Описание и отличителни особености на род Ранилист

Многогодишни тревисти растения. В България расте 1 вид.


Списък на видовете от род Ранилист, включени в сайта

Триделна коралка - Corallorhiza trifidaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net