БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Триделна коралка

Corallorhiza trifida

Снимки на Триделна коралка (Corallorhiza trifida)

Corallorhiza trifida Corallorhiza trifida Corallorhiza trifida Corallorhiza trifida Corallorhiza trifida Corallorhiza trifida

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Триделна коралка.


Латинско име

Corallorhiza trifida Chatel. - чете се "коралориза трифида".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Триделната коралка е многогодишно жълтозелено тревисто растение, високо от 8 до 25 cm. Коренището е коралоподобно. Листата са слабо развити във вид на листни влагалища, обхващащи стъблото. Цветовете са зеленикавобели, без шпора. Устната им е цяла или плитко 3-делна, по-къса от другите околоцветни листчета. Цъфти през месеците юни-август[1].


Местообитание

Гори[2].


Разпространение в България

Карта показваща естественото разпространение на Триделната коралка по флористични райони (оцветените в сиво)[3]:

Corallorhiza trifida

Расте от 500 и 1700 метра надморска височина[4].


Биология

Тази наша орхидея няма хлорофил, но се храни с хранителни вещества от близките дървета, свързвайки се с тях през мицела на горските гъби чрез явлението микориза[5].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[5] Early Coralroot - NatureGate.


Corallorhiza trifida in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 - 2020 BGflora.net