БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Тайник

Listera

Описание и отличителни особености на род Тайник

Многогодишни тревисти растения. Цветовете жълтозеленикави, с двуделна устна, обикновено с 2 листа.

В България са разпространени 2 вида.1


Списък на видовете от род Тайник, включени в сайта

Овален тайник - Listera ovataИзточници на информация

1 Стоянов, Н. 1964. Флора на Народна Република България, том II, издателство на БАН, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net