БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Платантера

Platanthera

Описание и отличителни особености на род Платантера

Многогодишни тревисти растения. Грудките овални или вретеновидни и често пъти завършват с кореновидно продължение. Обикновено с 1-2 (рядко 3) едри елипсовидни листа. Съцветието класовидно. Цветовете бели или зеленикавобели. Устната на цвета цяла, издължена; шпората тъна и дълга[1].

В България от рода растат 2 вида.

Латинското наименование на рода се произнася "платантера".


Списък на видовете от род Платантера, включени в сайта

Зеленоцветна платантера - Platanthera chloranthaИзточници на информация

[1] Стоянов Н., Б. Стефанов & Б. Китанов. 1966. Флора на България. Наука и изкуство. София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net