БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Пчелица

Ophrys

Описание и отличителни особености на род Пчелица

Многогодишни тревисти растения. Цветовете без шпора. Устната изпълкнала и кадифена. Цветовете имат вид на ципокрили насекоми.

При орхидеите от този род се наблюдава много интересен начин, по който се опрашват цветовете им, за който можете да прочетете на следната страница: Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys).

В България естествено разпространени са 5 вида, от които 4 са защитени от закона.


Списък на видовете от род Пчелица, включени в сайта

Двурога пчелица - Ophrys cornuta

Обикновена пчелица - Ophrys apifera

Паяковидна пчелица - Ophrys mammosaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2020 BGflora.net