БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Паяковидна пчелица

Ophrys mammosa

Снимки на Паяковидна пчелица (Ophrys mammosa)

Ophrys mammosa Ophrys mammosa Ophrys mammosa Ophrys mammosa Ophrys mammosa Ophrys mammosa Ophrys mammosa

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Паяковидна пчелица, Паяковидно бръмбарче.


Латинско име

Ophrys mammosa Desf. - чете се "офрис мамоза". Видът се среща в литературата и като Ophrys sphegodes ssp. mammosa.


Природозащитен статут и заплахи

ЗАЩИТЕН вид, включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Паяковидната пчелица е многогодишно тревисто растение. Височина от 15 до 50 см. Долните листа яйцевидно-ланцетни, тъпи. Външните околоцветните лисчета на цветовете зелени или зелено-кафяви. Устната е слабо тридела, с 2 малки подутини. Огледалото (спекулумът) във формата на буквата "Н" или от 2 продълговати ивици, започващи от основата на устната. Цъфти април-юни[1].

За начина на опрашването на цветовете при видовете от род Пчелица можете да прочетете на следната страница: Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys).


Местообитание

Сухи тревисти места и храсталаци[2].


Разпространение в България

Установяван е в Североизточна България, Дунавска равнина, Предбалкана, Стара планина, Струмска долина - южна, Беласица, Славянка, Пирин, Родопите - средни и изтотчни, Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина и Странджа[3].

Разпространение на Паяковидната пчелица по флористични райони (в сиво)[4]:

Ophrys mammosa

От 0 до 1400 метра надморска височина.Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003 - пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003 - пос. източник.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.


Ophrys mammosa in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2020 BGflora.net