род Серапиас

Serapias

Описание и отличителни особености на род Серапиас

Многогодишни тревисти растения. Устната на цвета без шпора, триделна. В България е установен едни вид.

Списък на видовете от род Серапиас

© 2006 - 2009 BGflora.net

banner