БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Серапиас

Serapias

Описание и отличителни особености на род Серапиас

Многогодишни тревисти растения. Устната на цвета без шпора, триделна. В България е установен едни вид.


Списък на видовете от род Серапиас, включени в сайта

Палешников серапиас - Serapias vomeraceaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2019 BGflora.net