БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Дремник

Epipactis

Описание и отличителни особености на род Дремник

Многогодишни тревисти растения. Стъблото облистено. Съцветието едностранен грозд; цветовете разперени или увиснали. Устната е без шпора, съставена от 2 дяла, обикновено разделени помежду си с едно прищипване[1].


Списък на видовете от род Дремник, включени в сайта

Широколистен дремник - Epipactis helleborineИзточници на информация

[1] Стоянов Н., Б. Стефанов & Б. Китанов. 1966. Флора на България. Наука и изкуство. София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net