БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Широколистен дремник

Epipactis helleborine

Снимки на Широколистен дремник (Epipactis helleborine)

Epipactis helleborine Epipactis helleborine Epipactis helleborine Epipactis helleborine

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Широколистен дремник.


Латинско име

Epipactis helleborine (L.) Crantz - чете се "епипактис хелеборине".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Широколистният дремник е многогодишно тревисто растение, високо от 30 до 60 cm. Стъблата са от едно до шест, късо влакнести в горната си част. Листата са зелени, спирално разположени, 4-15 на брой, по-дълги от междувъзлията, разперени хоризонтално, яйцевидно-елиптични до закръглени. Съцветието гроздовидно, рехаво до гъсто, почти едностранно. Цветовете до 50 (100), повече или по-малко висящи; външните околоцветни листчета 10-13 mm, елиптично-яйцевидни, зеленикави; вътрешните повече или по-малко розово-виолетови. Цветните дръжки са голи или едва късо влакнести. Устната 9-11 mm дълга, зеленикава отвън, тъмно червеникаво-кафява отвътре, по-къса от външните околоцветни дялове; предният дял на устната по-къс или дълъг почти колкото широк. Цъфти май-юли[1].


Местообитание

Гори и храсталаци[2].


Разпространение в България

Почти в цялата страна (без Южното Черноморско крайбрежие, Дунавската равнина, Струмската долина, Долината на Места и Източна Средна гора); от морското равнище докъм 1500 метра надморска височина[3].


Благодарности

Авторът (К. Методиев) благодари на г-н Иван Костадинов от Флора БГ/ Flora BG, който ми помогна за точното определяне на вида.Вижте още

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Владимир Владимиров. 2006. Фото-определител на висшите растения в Родопите, Екологична организация "Родопи", София.

[2] Владимир Владимиров. 2006. Пос. източник.

[3] Владимир Владимиров. 2006. Пос. източник.

Epipactis helleborine in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net