БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Гимнадения

Gymnadenia

Описание и отличителни особености на род Гимнадения

Многогодишни тревисти растения.

В България естествено разпространени са 2 вида.


Списък на видовете от род Гимнадения, включени в сайта

Дългорога гимнадения - Gymnadenia conopsea

Фривалдскиева гимнадения - Gymnadenia frivaldiiEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2019 BGflora.net