БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Дългорога гимнадения

Gymnadenia conopsea

Снимки на Дългорога гимнадения (Gymnadenia conopsea)

Gymnadenia conopsea Gymnadenia conopsea Gymnadenia conopsea Gymnadenia conopsea Gymnadenia conopsea

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Дългорога гимнадения, Комароцветна гимнадения.


Латинско име

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. - чете се "гимнадения конопсеа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Дългорогата гимнадения е многогодишно тревисто растение, високо от 15 до 40 cm. Цветовете с дълга нишковидна извита шпора, от 1/2 до 2 пъти по-дълга от завръза. Устната на цвета без петна. Цъфти април-юли[1].


Местообитание

Влажни ливади и гори[2].


Разпространение в България

Карта показваща разпространението на Дългорогата гимнадения по флористични райони (оцветените в сиво)[3]:

Gymnadenia conopsea

От 0 до 2200 метра надморска височина.


Значение

Лечебно[4] и украсно (декоративно) растение.Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.


Gymnadenia conopsea in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net

ban