БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Фривалдскиева гимнадения

Gymnadenia frivaldii

Снимки на Фривалдскиева гимнадения (Gymnadenia frivaldii)

Gymnadenia frivaldii Gymnadenia frivaldii Gymnadenia frivaldii Gymnadenia frivaldii

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Фривалдскиева гимнадения, Фривалдска гимнадения.


Латинско име

Gymnadenia frivaldii Hampe ex Griseb. - чете се "гимнадениа фривалдии".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Фривалдскиевата гимнадения е многогодишно тревисто растение. С грудки, които са дълбоко дланевидно нарязани. Стъблото до 20 cm високо с разположени по него 3-4 заострени листа. Цветовете са млечнобели с повече или по-малко розови оттенъци и с розова вътрешност. Прилистниците са розови. Цъфти от юни до август[1][2].

От близкия по външност Белезникав лъжесалеп (Pseudorchis albida) се различава по окраската на цветовете и прилистниците - зеленикаво бял цвят на цветовете и зелен на прилистниците при Белезникавия лъжесалеп и млечнобели цветове с розови оттенъци и розови прилистници при Фривалдскиевата гимнадения. Също така при Гимнаденията съцветията са по-къси, яйцевидни, докато при Лъжесалепа са издължени и цилиндрични. 3-те дяла на устната при Белезникавия салеп са ясно изявени и заострени, докато при Фривалдскиевата гимнадения дяловете са заоблени, като страничните са дребни и слабо развити[3].


Местообитание

Високопланински поляни[4].


Разпространение в България

Установен е в следните планини: Рила, Пирин, Витоша, Западни и Средни Родопи, Западна и Средна Стара планина и Западните гранични планини, където расте между 1200 и 2400 метра надморска височина[5].

Карта показваща естественото разпространение на Фривалдскиевата гимнадения по флористични райони (оцветените в сиво)[6]:

Gymnadenia frivaldii


Общо разпространение

В Карпатите и планините на Балканския полуостров - в следните държави: България, Албания, Гърция, Република Северна Македония, Румъния, Черна гора, Сърбия и Босна и Херцеговина[7].

Карта показваща общото разпространение на Фривалдскиевата гимнадения (оградено с пунктирана линия)[8]:

Gymnadenia frivaldii


Украсни качества

Цветовете на Фривалдскиевата гимнадения имат нежната красота на розов порцелан[9].


Бележки

Растението се среща и под имената Gymnadenia friwaldskyana[10] и Pseudorchis frivaldii[11].Вижте още

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство", София.

[2] К. Методиев.

[3] К. Методиев.

[4] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източик.

[5] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[6] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източник.

[7] BARTÓK Attila, CSERGŐ Anna-Mária, BALÁZS Ödön, HURDU Bogdan-Iuliu & JAKAB Gusztáv. 2016. Rediscovery of Gymnadenia frivaldii Hampe ex Griseb. at its northern distribution limit (Eastern Carpathians, Romania). In: Kitaibelia 21 (2): 213–220.

[8] BARTÓK Attila, CSERGŐ Anna-Mária, BALÁZS Ödön, HURDU Bogdan-Iuliu & JAKAB Gusztáv. 2016. Пос. източник.

[9] К. Методиев - собствено наблюдение.

[10] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източик.

[11] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

Gymnadenia frivaldii in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 - 2021 BGflora.net