БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Анакамптис

Anacamptis

Описание и отличителни особености на род Анакамптис

Многогодишни тревисти растения. Съцветието сбито класовидно, пирамидално. Околоцветните листчета свободни, двете външни разперени, трите вътрешни събрани в шлем. Устната с дълга и тънка шпора, късо триделна, при основата си с 2 изправени успоредни плочици. Гиностемият с къса човчица. Тичинка една. Прашниковото джобче с торбичка при основата си. Растения с 2 кръгли грудки1.

В България естествен e 1 вид.


Списък на видовете от род Анакамптис, включени в сайта

Обикновен анакамптис - Anacamptis pyramidalisИзточници на информация

1 Стоянов, Н. 1964. Флора на Народна Република България, том II. София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net