БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Обикновен анакамптис

Anacamptis pyramidalis

Снимки на Обикновен анакамптис (Anacamptis pyramidalis)

Anacamptis pyramidalis Anacamptis pyramidalis Anacamptis pyramidalis Anacamptis pyramidalis Anacamptis pyramidalis Anacamptis pyramidalis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Обикновен анакамптис. Пирамидален анакамптис


Латинско име

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. - чете се "анака́мптис пирамида́лис"1. Видовото име pyramidalis означава "пирамидален"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът e ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие - включен е в Приложение № 3 на закона. За защитените от този закон растения е забранено "брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение", както и "притежаването, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри". Тези забрани се отнасят за "всички жизнени стадии от развитието на растенията"3.


Описание и разпознаване

Обикновенният анакамптис е многогодишно тревисто растение. Грудките почти кълбести. Стъблото до 40 см високо. Листата изправени, линейно ланцетни, на върха си заострени, горните дребни и обгръщат стъблото. Съцветието гъсто, с много цветове, конично или овално. Прицветниците ципести, ланцетни, дълги колкото яйчника или по-дълги. Цветовете дребни, розови или пурпурни. Околоцветните листчета длъгнесто овални, на върха си закръглени, от тях двете външни разперени, другите 3 събрани в шлем. Устната розова, триделна. Трите дяла еднакво дълги, овални, тъпи. Шпората нишковидна, насочена надолу, дълга колкото яйчника или по-дълга от него. Цъфти май-юли4.


Местообитание

В храсталаците, светлите гори, поляни, по-често върху варовик5.


Разпространение в България

В цялата страна в низини и предпланини, по-малко в долния планински пояс, до около 1000 м надм. височина6.


Общо разпространение

Средна и Южна Европа, на север до Южна Швеция и Англия, Предна Азия до Кавказ и Иран, Северна Африка7.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Закон за биологичното разнообразие.

4 Стоянов, Н. 1964. Флора на Народна Република България, том II. София.

5 Стоянов, Н. 1964. Пос. източник.

6 Стоянов, Н. 1964. Пос. източник.

7 Стоянов, Н. 1964. Пос. източник.


Anacamptis pyramidalis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net