БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Пърчовка

Himantoglossum

Описание и отличителни особености на род Пърчовка

Многогодишни тревисти растения.

В България расте 1 вид.


Списък на видовете от род Пърчовка, включени в сайта

Пърчовка - Himantoglossum caprinumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2017 BGflora.net