БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Лъжесалеп

Pseudorchis

Описание и отличителни особености на род Лъжесалеп

Многогодишни тревисти растения. Грудките дланевидно наделени. Цветовете белезникави, до 5 mm дълги. Устната на цветовете без петна.

Латинското име на рода се произнася "псеудорохис". В България са установени 2 вида.


Списък на видовете от род Лъжесалеп, включени в сайта

Белезникав лъжесалеп - Pseudorchis albidaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2018 BGflora.net

banner