БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Белезникав лъжесалеп

Pseudorchis albida

Снимки на Белезникав лъжесалеп (Pseudorchis albida)

Pseudorchis albida Pseudorchis albida Pseudorchis albida

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Белезникав лъжесалеп.


Латинско име

Pseudorchis albida (L.) Á. & D. Löve - чете се "псеудорхис албида".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Грудките дланевидно разсечени почти до основата си. Стъблото високо 10-30 cm. Цветовете с шпора, чисто бели или слабо зеленикави. Пет от околоцветни листчета събрани в шлем, шестото образува ясно триделна устна. Прицветниците с три жилки. Цъфти май - август[1].


Местообитание

По влажни ливади в хвойнови и клекови храсталаци[2].


Разпространение в България

Установен е в следните фитогеографски райони: Стара планина, Витошки район, Славянка, Западни гранични планини, Пирин, Рила и Родопи, при надморска височина от 1200 до 2700 m надморска височина[3].


Общо разпространение

Европа, Западен Сибир и Гренландия[4].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Стоянов, Н. 1964. Флора на Н. Р. България. том ІІ.

[2] Стоянов, Н. 1964. Флора на Н. Р. България. том ІІ.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Стоянов, Н. 1964. Флора на Н. Р. България. том ІІ.


Pseudorchis albida in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2018 BGflora.net

ban