БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Чернушка

Nigritella

Описание и отличителни особености на род Чернушка

Многогодишни тревисти растения.

В България един вид.


Списък на видовете от род Чернушка, включени в сайта

Чернушка - Nigritella nigraEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2017 BGflora.net