БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Смрадликови

Anacardiaceae

Описание и отличителни особености на семейство Смрадликови

Вечнозелени или листопадни дървета или храсти. Листата могат да са прости или сложни. Едно- или двудомни растения. Цветовете еднополови, рядко двуполови, 3-5 делни, чашелистчетата сраснали в основата си, венчелистчетата свободни, тичинките 5 или 10. Яйчникът горен, стълбчетата 1-5. Плодът е костилков с едно семе или е орехче. Ветроопрашващи или насекомоопрашващи се растения. Размножават се със семена или издънки [Палмарев, 1979].

В България естествено разпространени от семейството са 3 рода с 3 вида.


Списък на родовете от семейство Смрадликови, включени в Българската флора онлайн

Кукуч - Pistacia

Смрадлика - CotinusEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2021 BGflora.net