род Кукуч

Pistacia

Описание и отличителни особености на род Кукуч

Вечнозелени или листопадни двудомни дървета или храсти. Листата сложни, перести или тройни; листчета са целокрайни, яйцевидно продълговати, широко елиптични. Цветовете еднополови, с прост околоцветникът и нишковидни прицветни листчета. Плодът костилков, с едно семе. Ветроопрашващи или насекомоопрашващи се растения [Палмарев, Е. 1979. Флора на Н. Р. България, том VII, София]

В България естествено разпространен е 1 вид.

Към рода се отнася и хранителното растение Шам фъстък (Pistacia vera).

Латинското наименование на рода се произнася "пистациа".

Списък на видовете от род Кукуч

© 2009 BGflora.net

banner