БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Кукуч

Pistacia terebinthus

Снимки на Кукуч (Pistacia terebinthus)

Pistacia terebinthus Pistacia terebinthus Pistacia terebinthus Pistacia terebinthus Pistacia terebinthus Pistacia terebinthus Pistacia terebinthus Pistacia terebinthus Pistacia terebinthus Pistacia terebinthus Pistacia terebinthus Pistacia terebinthus Pistacia terebinthus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Кукуч, Теревинт.


Латинско име

Pistacia terebinthus L. - чете се "писта́циа тереби́нтус"[1].


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Кукучът е двудомен листопаден храст или ниско дърво, високо 3-6 m. Растения с терпентинова миризма. Съцветията са странични метлици. Листата са сложни, нечифтоперести; с 5-13 целокрайни листчета[2]. Плодът обратно яйцевиден или сферичен, 6-7 mm в диаметър, с късо шипче на върха, първоначално червен, а след узряване тъмнокафяв[3]. Цъфти през месеците април-юни.


Местообитание

Сухи, каменисти места[4].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Черноморско крайбрежие (южно), Стара Планина (източна - Сливенско), Долината на Струма (южна), Долината на река Места, Славянка, Странджа, Пирин (южен - над гр. Гоце Делчев), Средна гора (Източна и Ихтиманска), Родопи, Тракийска низина (Пловдив, Бесапарски ридове), Тунджанска хълмиста равнина. От 0 до 400 метра надморска височина[5].


Общо разпространение

Югоизточна Европа, Средиземноморие и Югозападна Азия[6].


Значение

Кукучът е багрилно и дъбилно растение и подправка[7]. Използва се за добив на терпентин. В Кипър плодовете се използват за изпичането на местен вид селски хляб. На остров Крит се използва като аромат за местното бренди (ракия) - цикудия (tsikoudia). В Турция от печените плодове се приготвя напитка[8]. Листата и кората съдържат до 25% дъбилни вещества. Дървесината съдържа до 14% етерично масло, здрава е и добре се полира[9].


Кукучът в Библията

Кукучът е Библейско растение. В Светата Библия се среща под името Теревинт. Растението е споменато 4-пъти в Библията:

"Нефталим е растовит теревинт, разпуснал прекрасни клони" (Битие 49:21).

"Разпрострях клоните си като теревинт, и моите клони са клони на слава и благодат" (Иисус Сирахов 24:19).

"И ако още остане десета част на нея и се възвърне, и тя пак ще бъде разорена; но както от теревинт и дъб, кога са и отсечени, остава коренът им, тъй светото семе ще бъде неин корен" (Исаия: 6:13).

"Повръх планини принасят жертви и по ридове кадят под дъб, топола и теревинт, защото им е хубава сянката; затова дъщерите ви блудствуват, и снахите ви прелюбодействуват" (Осия 4:13).Други български народни имена

За същия вид са (били) известни и следните имена от различни краища на България: беснурка (с. Брестовица, Пловдивско); дамян (с. Ново село, Тополово); скипидар[10].


Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

[1] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Палмарев, Е. 1979. Флора на Н. Р. България, том VII, София.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет.

[5] Палмарев, Е. 1979. Пос. източник.

[6] Палмарев, Е. 1979. Пос. източник.

[7] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[8] Wikipedia.

[9] Палмарев, Е. 1979. Пос. източник.

[10] Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Материали за български ботанически речник. София.


Pistacia terebinthus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2021 BGflora.net