БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Кукуч

Pistacia terebinthus

Снимки на Кукуч (Pistacia terebinthus)

Pistacia terebinthus Pistacia terebinthus Pistacia terebinthus Pistacia terebinthus Pistacia terebinthus Pistacia terebinthus Pistacia terebinthus Pistacia terebinthus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско наименование

Кукуч.


Научно наименование

Pistacia terebinthus L. - чете се "пистациа теребинтус".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Кукучът е двудомен листопаден храст или ниско дърво високо 3-6 m. Растения с терпентинова миризма. Съцветията са странични метлици. Листата са сложни, нечифтоперести; с 5-13 целокрайни листчета[1]. Плодът обратно яйцевиден или сферичен, 6-7 mm в диаметър, с късо шипче на върха, първоначално червен, а след узряване тъмнокафяв [2]. Цъфти през месеците април-юни.


Местообитание

Сухи, каменисти места[3].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Черноморско крайбрежие, Стара Планина (източна), Долината на Струма, Славянка, Странджа, Пирин, Средна гора, Родопи, Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина и Долината на Места [Делипавлов & кол., 2003]. От 0 до 400 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

Югоизточна Европа, Средиземноморие и Югозападна Азия[5].


Значение

Кукучът е багрилно и дъбилно растение и подправка[6]. Използва се за добив на терпентин. В Кипър плодовете се използват за изпичането на местен вид селски хляб. На остров Крит се използва като аромат за местно бренди. В Турция от печените плодове се приготвя напитка[7].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив - това име е превод от латинското име на растението.

[2] Палмарев, Е. 1979. Флора на Н. Р. България, том VII, София.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив - това име е превод от латинското име на растението.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[5] Палмарев, Е. 1979. Флора на Н. Р. България, том VII, София.

[6] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив - това име е превод от латинското име на растението.

[7] Wikipedia.


Pistacia terebinthus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2016 BGflora.net