БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Смрадлика

Cotinus

Описание и отличителни особености на род Смрадлика

Листопадни дървета или храсти, с гладка червеникава кора. Листата са прости, яйцевидни или широко елиптични, през есента почервеняващи. Цветовете са събрани в метличести съцветия разположени на върха на клонките. Цветовете са бледожълти, 5-делни, цветните дръжки след прецъфтяване се удължават и са покрити с дълги розови, червеновиолетови или жълтозелени власинки. Плодът е костилков. Семената са сърцевидни с надлъжни бразди, сивокафяви.

В България е установен един вид.


Списък на видовете от род Смрадлика, включени в сайта

Смрадлика - Cotinus coggygriaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2018 BGflora.net

banner