БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

семейство Каменоломкови

Saxifragaceae

Описание и отличителни особености на семейство Каменоломкови

Едногодишни, двугодишни или многогодишни тревисти растения или храсти, рядко дървета. Цветовете двуполови, рядко еднополови. Околоцветникът от 5 (по-рядко 4) чашелистчета и 5 (по-рядко 4) венчелистчета. Тичинките обикновено са два пъти повече от броя на чашелистчетата и венчелистчетата. Плодникът с 2 плодолиста и 2 стълбчета.

В България естествено разпространени от семейството са 4 рода с 30 вида, от които 6 вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Каменоломкови, включени в Българската флора онлайн

Жълтина - Chrysosplenium

Каменоломка - Saxifraga

Росица - Parnassia

Френско грозде - Ribes


Вижте също

Дърветата в България


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2018 BGflora.net