БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Жълтина

Chrysosplenium

Описание и отличителни особености на род Жълтина

Многогодишни тревисти растения.

В България естествено разпространен е 1 вид.

Латинското наименование на рода се произнася "хризосплениум".


Списък на видовете от род Жълтина, включени в сайта

Жълтина - Chrysosplenium alternifoliumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2019 BGflora.net