род Жълтина

Chrysosplenium

Описание и отличителни особености на род Жълтина

Многогодишни тревисти растения.

В България естествено разпространен е 1 вид.

Латинското наименование на рода се произнася "хризосплениум".

Списък на видовете от род Жълтина

© 2010 BGflora.net

banner