род Росица

Parnassia

Описание и отличителни особености на род Росица

Многогодишни тревисти растения.

В България е установен един вид.

Списък на видовете от род Росица

© 2008 BGflora.net

banner