БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Френско грозде

Ribes

Описание и отличителни особености на род Френско грозде

Бодливи или небодливи храсти. Листата с 2-5 дяла. Цветовете еднополови или двуполови, събрани в гроздовидни съцветия. Чашката с пет дяла. Венчелистчетата са 5. Яйчникът долен. Стълбчетата две. Плодът е сочно зърно [Стоянов, Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България, София].

В България естествено разпространени са 5 вида.

Латинското наименование на рода се произнася "рибес".


Списък на видовете от род Френско грозде, включени в сайта

Скално френско грозде - Ribes petraeum

Черно френско грозде - Ribes nigrumВижте също

Дърветата в България


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2024 BGflora.net