БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Черно френско грозде, Касис

Ribes nigrum

Снимки на Черно френско грозде (Ribes nigrum)

Ribes nigrum Ribes nigrum Ribes nigrum Ribes nigrum Ribes nigrum Ribes nigrum Ribes nigrum Ribes nigrum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Черно френско грозде, Касис.


Латинско име

Ribes nigrum L. - чете се "ри́бес ни́грум"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие2. За защитените от този закон растения е забранено "брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение", както и "притежаването, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри". Тези забрани се отнасят за "всички жизнени стадии от развитието на растенията". Тези забрани се отнася само за естествените находища на вида, но не и за култивираните растения.

В Червена книга на Република България видът е категоризиран като "критично застрашен" (Critically Endangered) - последната категория преди "изчезнал"3. В същия източник, като заплаха за вида, е записано:

"Събиране на плодовете за храна, промяна в дебита на потоците и реките, вследствие на сеч на гората, построяване на каптажи, изсичането на горите и др."


Описание и разпознаване

Листопаден храст висок до 1,5 m. Цветовете са двуполови, събрани в гроздовидни съцветия. Листата с приседнали ароматни жлези. Цъфти май-юни4.


Местообитание

Среща се по каменисти и песъчливи места по брега на планински потоци и реки, мочурливи терени, върху кафяви горски почви в иглолистния пояс5.


Разпространение в България

Родопи (Западни – местн. Беглика, района на яз. „Беглика“, по долината на р. Доспат, р. Чехльовска, Средни – р. Чепеларска); от 700 до 1800 m н. височина6. От пишещия тези редове видът беше установен покрай река Девинска в резерват "Дупката" и над него в численост стотици храсти7.


Общо разпространение

Централна, Източна и Северна Европа, Сибир, Централна Азия8.


Значение

Касисът е лечебно, хранително, декоративно и витаминозно растение9. Плодовете са вкусни, освежаващи и лесно усвоими. Богати са на органични киселини, захари, минерални соли; по съдържание на витамин С тези плодовете превъзхождат лимоните 3 пъти. Имат диуретично, апетитовъзбуждащо и потогонно действие. Консумират се под формата на конфитюри, желета и сироп. Пресният плод е полезен при язвена болест. Ексmpaктът от касис в комбинация с този от черна боровинка е важно профилактично средство срещу съдови заболявания. Използва се и за увеличаване на зрителната острота10.Вижте също

Храстите в България

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Закон за биологичното разнообразие.

3 Антонина Виткова. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

4 Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

5 Антонина Виткова. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

6 Антонина Виткова. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

7 К. Методиев, наблюдение от 2009 г.

8 Антонина Виткова. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

9 Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

10 Митрев, Н. 1999. Здраве без инжекции. Пловдив.


Ribes nigrum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2022 BGflora.net