БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Каменоломка

Saxifraga

Описание и отличителни особености на род Каменоломка

Многогодишни, по-рядко едногодишни или двугодишни тревисти растения. Листата прости, цели, целокрайни или назъбени, без прилистници, разположени са последователно, рядко срещуположно, обикновено образуват приосновна розетка. Цветовете са двуполови, състоят се от по 5 чашелистчета и венчелистчета и 10 тичинки, плодникът от 2 плодолиста, с две стълбчета. Плодът е разпуклива кутийка. Опрашват се от насекоми. Размножават се със семена и вегетативно.

В България са установени 23 вида, 5 вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие.

Латинското наименование на рода се произнася "саксифрага".

Каменоломките са популярни декоративни растения - използват се при оформяне на алпинеуми, скални групи и др.


Списък на видовете от род Каменоломка, включени в сайта

Дебелецова каменоломка - Saxifraga paniculata

Източна каменоломка - Saxifraga luteo-viridis

Кръглолистна каменоломка - Saxifraga rotundifolia

Мъховидна каменоломка - Saxifraga bryoides

Набраздена каменоломка - Saxifraga exarata

Пиемонтска каменоломка - Saxifraga pedemontana

Трипръстна каменоломка - Saxifraga tridactylites

Фердинандова каменоломка - Saxifraga ferdinandi-coburgiEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2019 BGflora.net