БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Дебелецова каменоломка

Saxifraga paniculata

Снимки на Дебелецова каменоломка (Saxifraga paniculata )

Saxifraga paniculata Saxifraga paniculata Saxifraga paniculata

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Дебелецова каменоломка.


Латинско име

Saxifraga paniculata Mill. - чете се "саксифрага паникулата".Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Листата са 12 - 40 мм дълги и 2-8 мм широки, събрани в плътна, полусферична розетка, кожести, обратно яйцевидни до лопатовидни, в горната си части напилени, с ясен хрущялен ръб и многобройни точковидни жлези, отделящи калциеви соли - натрупващи се около зъбците. Цветоносните стъбла изправени, 12-30 см високи, гъсто покрити с жлезисти власинки. Съцветията връхни, рехави, метличести. Венчелистчетата 4-6 мм дълги и 1,5-4 мм широки. Цъфти май - август.


Местообитание

По скали, най-често на варовик.


Разпространение в България

Установен е в следните фитогеографски райони: Стара Планина (западни и средни), Знеполски район, Западни гранични планини, Витошки район, Пирин, Родопи (западни и средни). Между 800 и 2500 метра надморска височина.


Общо разпространение

Централна, Източна и Северна Европа и Северна Америка.


Значение

Декоративно растение.Източници на информация

Делипавлов & кол. 2003. Определител на растенията в България. Пловдив.


Saxifraga paniculata in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2018 BGflora.net