БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Кръглолистна каменоломка

Saxifraga rotundifolia

Снимки на Кръглолистна каменоломка (Saxifraga rotundifolia)

Saxifraga rotundifolia Saxifraga rotundifolia Saxifraga rotundifolia Saxifraga rotundifolia Saxifraga rotundifolia Saxifraga rotundifolia Saxifraga rotundifolia Saxifraga rotundifolia

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Кръглолистна каменоломка.


Латинско име

Saxifraga rotundifolia L. - чете се "саксифрага ротундифолиа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Кръглолистната каменоломка е многогодишно тревисто растение, високо от 20 до 70 cm. Приосновните листа са с тънка и дълга дръжка. Цветовете са с бели венчелистчета, отвътре с червени точки. Чашката до основата си петразделна. Цъфти май-септември[1].


Местообитание

Влажни и сенчести скали, гори и торфени ливади[2].


Разпространение в България

В цялата страна, от 0 до 1900 метра надморска височина[3].


Значение

Лечебно растение[4].Вижте също

Растенията подредени по окраската на цвета

Дърветата в България

Храстите в България

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Стоянов Н., Б. Стефанов & Б. Китанов. 1966. Флора на България. Наука и изкуство. София.

[2] Стоянов Н., Б. Стефанов & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.Saxifraga rotundifolia in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net

ban