БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Кръглолистна каменоломка

Saxifraga rotundifolia

Снимки на Кръглолистна каменоломка (Saxifraga rotundifolia)

Saxifraga rotundifolia Saxifraga rotundifolia Saxifraga rotundifolia Saxifraga rotundifolia Saxifraga rotundifolia Saxifraga rotundifolia Saxifraga rotundifolia Saxifraga rotundifolia

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Кръглолистна каменоломка, Олимпска каменоломка.


Латинско име

Saxifraga rotundifolia L. - чете се "сакси́фрага ротундифо́лиа"1. Видовото име rotundifolia означава "кръглолистен"2, т. е. с кръгли листа.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Кръглолистната каменоломка е многогодишно тревисто растение, високо от 20 до 70 cm. Приосновните листа са с тънка и дълга дръжка. Цветовете са с бели венчелистчета, отвътре с червени точки. Чашката до основата си петразделна. Цъфти май-септември3.


Местообитание

Влажни и сенчести скали, гори и торфени ливади4.


Разпространение в България

Във флористичните райони: Стара планина, Знеполски район, Витошки район, Западни гранични планини, Беласица, Славянка, Пирин, Рила, Родопи, Тунджанска хълмиста равнина; от 100 до 2700 метра надморска височина5.


Значение

Лечебно растение6.


Таксономични бележки

Разновидността на Кръглолистната каменоломка известна като Saxifraga rotundifolia var. geoides в някои от по-старите източници се разгежда като самостоятелен вид под името Saxifraga olympica Boiss. със съответно българско име Олимпска каменоломка7.Вижте също

Високопланинските растения в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Дърветата в България

Храстите в България

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Стоянов Н., Б. Стефанов & Б. Китанов. 1966. Флора на България. Наука и изкуство. София.

4 Стоянов Н., Б. Стефанов & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

5 Кузманов, Б. 1970. В: Флора на Народна Република България, том ІV, София.

6 Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

7 Стоянов Н. и Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България, София.Saxifraga rotundifolia in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 - 2021 BGflora.net