БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Шпрунерова каменоломка

Saxifraga spruneri

Снимки на Шпрунерова каменоломка (Saxifraga spruneri)

Saxifraga spruneri Saxifraga spruneri Saxifraga spruneri Saxifraga spruneri Saxifraga spruneri Saxifraga spruneri

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Шпрунерова каменоломка.


Латинско име

Saxifraga spruneri Boiss. - чете се "сакси́фрага спру́нери".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.

Включен е в Червена книга на Република България том 1 (растения) с категория "застрашен"[1]. В същия източник, като заплахи за вида, е записано:

"Екстремни температури, засушаване на климата. Утъпкването на индивиди вследствие на преминаването на туристи през находищата, кални лавини, каменопади, свлачища."


Описание и разпознаване

Шпрунеровата каменоломка е многогодишно тревисто растение с дребни розетки, образуващи силно сбити туфи. Розетковите листа 5-8 мм дълги, продълговатолопатовидни, с ципест ръб, на върха с късо хрущялно шипче, с жлезисти власинки. Стъблата 4-10 см високи, гъсто жлезисто-влакнести, с малки люсповидни листа. Цветовете са събрани на върха на стъблата в сенниковидни метлици, с дръжки, по-дълги от чашката. Чашелистчетата червеникави, гъсто жлезисто-космати. Венчелистчетата бели, двойно по-дълги от чашката. Цъфти юли - август[2]. Отличителна особеност на вида са жлезистите власинки по приосновните (розетковите) листа.


Местообитание

По варовитите скали и в скалните пукнатини във високопланинския пояс[3].


Разпространение в България

Северен Пирин (вр. Вихрен, Казана, Бански суходол, Баюви дупки, Разложки суходол); между 1900–2900 m надморска височина[4].


Общо разпространение

Албания, Гърция, България, Сърбия[5].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Димитър Пеев, Соня Цонева. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015. Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[2] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство", София.

[3] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[4] Димитър Пеев, Соня Цонева. 2015. Пос. източник.

[5] Димитър Пеев, Соня Цонева. 2015. Пос. източник.


Saxifraga spruneri in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net