БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Трипръстна каменоломка

Saxifraga tridactylites

Снимки на Трипръстна каменоломка (Saxifraga tridactylites)

Saxifraga tridactylites Saxifraga tridactylites Saxifraga tridactylites Saxifraga tridactylites Saxifraga tridactylites Saxifraga tridactylites

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Трипръстна каменоломка.


Латинско име

Saxifraga tridactylites L. - чете се "саксифрага тридактилитес".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Трипръстната каменоломка е едногодишно тревисто растение, високо от 3 до 20 cm. При основата на стъблото с розетка от цели листа, които изсъхват по време на цъфтежа. Цъфти през месеците март - май[1].


Местообитание

Каменисти и тревисти места[2].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна от 0 до 1200 метра надморска височина[3].


Значение

Хранително растение[4].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Saxifraga tridactylites in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net